Certifon is een online examenbureau dat onder andere ICT examens afneemt op diverse niveaus. Elk examen dat met goed gevolg is afgelegd levert een certificaat op. Afhankelijk van de opleiding leveren verschillende certificaten samen een diploma op. Certifon is flexibel, betaalbaar, marktconform en maatwerk. De examens kunnen op diverse locatie in de Benelux worden afgenomen bij een door Certifon erkende examenlocatie.


Binnen Certifon zijn er drie actoren: de kandidaat, de examinator en de administratie.

De kandidaat die een examen wil afleggen binnen zijn opleiding, logt in en kiest het af te leggen examen.

De examinator draagt zorg dat de kandidaat zijn examens correct afneemt en geeft de kandidaat zijn inlog gegevens.

De administratie beheert de inlog gegevens en de examens.


Overige informatie over Certifon, kan worden aangevraagd via info@certifon.nl.